Lijevo od uvijek, desno od nikada

Lako je sve.

Lijevo od uvijek, desno od nikada